RI&E - Risico Inventarisatie en Evaluatie


Loop geen risico

Als totaalleverancier van klimmaterialen en oplossingen voor veilige werkplekken op hoogte kan Roossien Hoogwerktechniek uw RI&E voor werken op hoogte verzorgen. Een waardevol document met bruikbare constateringen en adviezen dat een uitstekende basis vormt voor planmatige verbetering van de veiligheid in uw organisatie. Een RI&E voor werken op hoogte geeft aan welke werkzaamheden periodiek op hoogte moeten worden uitgevoerd en welke veiligheid- en gezondsheidsrisico’s (V&G) hiermee gepaard gaan. Bovenal geeft de RI&E aan hoe deze risico’s te zijn voorkomen.

Plan van aanpak

In een Plan van Aanpak (PvA) wordt vervolgens vastgesteld hoe en in welke volgorde de risico’s worden aangepakt en uitgeband. Een overbruggingsfase met tijdelijke maatregelen, zoals mobiele ankerpunten, kan hier deel van uitmaken mits aan de minimale wettelijke eisen wordt voldaan.

Werkgever

Iedere werkgever die werknemer(s) op hoogte laat werken behoort hieraan aandacht te besteden in de bedrijfseigen RI&E, het is immers wettelijk verplicht als u personeel in dienst heeft. Toch is het aan te bevelen de eigenaar van de locatie waarop de werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd ook een RI&E te laten maken. Immers: zonder de waarschijnlijk noodzakelijke permanente veiligheidsvoorzieningen zal een opdrachtnemer voor onderhoudswerkzaamheden geen klus aan willen nemen, gezien de
aansprakelijkheid. Voor de wet is diegene die opdracht verstrekt, tot het uitvoeren van de werkzaamheden “werkgever”. Dit geldt echter ook voor de uitvoerende partij, welke zijn personeel opdracht verstrekt werkzaamheden uit te voeren in eigen beheer dan wel in onderaanneming.